Skip to content
06-53377265

Wat verandert er in het nieuwe pensioenakkoord?

poverty-4561704_1920

Ons huidige pensioenstelsel gaat op de schop. De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal belangrijke veranderingen in het pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenakkoord moet de kans op pensioenkortingen aanzienlijk verkleinen. Wat betekent het voor u? We zetten de veranderingen op een rij.

Het heeft bijna tien jaar geduurd voordat de sociale partners en de overheid een akkoord hadden over een nieuw pensioenakkoord. De veranderingen in het pensioenstelsel hebben vooral betrekking op het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd. Naar verwachting gaan de nieuwe pensioenregels in per 1 januari 2022.

Dit zijn de wijzigingen in het pensioenakkoord:


AOW

De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van uw levensverwachting verandert in 2025. Een stijging van de levensverwachting heeft minder invloed op de stijging van de AOW-leeftijd. Eén jaar langer leven betekent acht maanden later AOW, nu is dat nog een jaar.

Afschaffing doorsneepremie dus voor iedereen jong en oud een gelijke premie.

De doorsneepremie wordt afgeschaft. Dit geldt voor alle pensioenregelingen. Zowel voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen als voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI).

Afschaffing van de doorsneepremie houdt in dat een vaste premie het uitgangspunt wordt en dat men een opbouw krijgt die op grond van de leeftijd die past bij de betaalde premie.

Opname van pensioenwaarde

In het pensioenakkoord is afgesproken dat men op de pensioendatum eenmalig een bedrag ineens mag opnemen. Dit bedrag is maximaal tien procent van het ouderdomspensioen. Dit mag je dan voor andere zaken gebruiken.

Eenvoudiger partnerpensioen

Het te berekenen partnerpensioen wordt eenvoudiger. Het partnerpensioen wordt in de nieuwe situatie altijd berekend als percentage over het salaris en is daarbij niet meer afhankelijk van het aantal bij de werkgever gewerkte dienstjaren. Het percentage bedraagt maximaal vijftig procent, maar mag dus ook lager zijn.

Nieuwe contractvormen

In het nieuwe stelsel is sprake van het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. De grootste wijziging is dat de harde toezegging over de toekomstige pensioenuitkering wordt losgelaten. Geen garanties meer. Daarnaast verdwijnt de doorsneepremie. Er komt opbouw in een premieregeling met een premie die voor jong en oud gelijk is ofwel een vaste premie dus..

Vervroegd stoppen met werken

Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn een vroegpensioenregeling aan te bieden om eerder te kunnen stoppen met werken. Tot een vrijstelling van 21.200 euro (2020) per jaar wordt deze uitkering niet gezien als een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Dit bedrag is gelijk aan de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden. Aan deze regeling zijn wel voorwaarden gebonden.

Wilt u meer informatie over het pensioenakkoord, neem dan contact met ons op of kijk eens op de site van de overheid.

TW Pensioen pensioenadvies Breda

T&W Pensioen is dé onafhankelijke pensioenadviseur voor de regio Breda.

Onze klanten waarderen ons om onze eerlijk, betrouwbaar en deskundig advies en daar zijn wij trots op! Wij zijn er voor zowel werkgevers als hun werknemers.

Weten wat T&W Pensioen voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis consult aan. Bel 076-5303555 of 06-53377265.

Delen
Scroll To Top

Deze website gebruikt cookies, en laadt in eerste instantie alleen noodzakelijke/functionele cookies in. We hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd, en mogen deze plaatsen zonder toestemming. Wilt u een optimaal werkende website, inclusief video, foto's en social media berichten? Klik dan op de groene button "Accepteren". Bekijk onze Cookieverklaring.